הרשמה


לכתוב עם אשכר - מבוגרים - הרשמה לסמסטר ב + ג

לנרשמים עבור סמסטר ב'+ג', עלות מוזלת כוללת של 1600 ₪.

לשאלות נוספות: 053-2458689         eshkar.com [שטרודל] sadna