הרשמה


לכתוב עם אשכר - שנה ג' (מתקדמים)

עלות הסדנה: 180 ₪ לחודש.

לשאלות נוספות: 053-2458689         eshkar.com [שטרודל] sadna